Bởi {0}
logo
Dalian Seven Color Packaging Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
{0} năm
Liaoning, China
Sản Phẩm chính: Đứng lên túi, túi thực phẩm đông lạnh, túi dây kéo mờ, Túi mua sắm tái sử dụng, túi vận chuyển
Thứ tự xếp hạng8 phổ biến nhất trong Túi NhựaSample-based customizationMinor customizationTotal floorspace (2,000㎡)Global export expertise